Wyniki przedsiębiorstw i inwestycje w II kw 06 cz1

Wyniki przedsiębiorstw w II kw bieżącego roku były wyjątkowo korzystne i przyznam, że lepsze od moich oczekiwań. Przychody ze sprzedaży w samym tylko II kw wzrosły realnie o 11,4% w porównaniu z II kw 2005 r. Przychody rosną więc w tempie niewiele mniejszym niż w I kw tego roku (12%).

W II kw większe znaczenie w utrzymanie tempa wzrostu ma sprzedaż krajowa. Rynek krajowy obejmuje popyt konsumpcyjny oraz inwestycje. Na szczęście po I półroczu dynamika inwestycji (o czym dalej) i eksportu nie ustępuje dynamice rynku krajowego.

Udział przychodów z eksportu we wzroście sprzedaży (porównuje w analogicznym kwartałem roku ubiegłego) spada z 33% w I kw do 26% w II kw, czyli wielkości odpowiadającej udziałowi w przychodach. Pozostała część wzrostu przypada na rynek krajowy. Nie jest to jeszcze odwrócenie tendencji, tzn, że udział w przyroście z rynku krajowego przekracza jego udział w przychodach, ale sadzę że jest to oznaka przenoszenia ciężaru wzrostu na rynek krajowy, a przynajmniej nie zwiększania roli eksportu poza jego średniookresowy udział w przychodach. Te dane to kolejny przykład, faktu na który zwracałem uwagę już kilkakrotnie przy omawianiu wzrostu gospodarczego na podstawie innych danych – rozpędza się nasz rynek wewnętrzny i to on przejmuje rolę „ciągnika” wzrostu gospodarczego.

W obydwu kwartałach tego roku sektor usług i produkcji rozwijają się niemal w tym samym tempie. W ubiegłym roku dynamiczniejszy był sektor usług. Ale w tym akurat wypadku była to konsekwencje zwolnienia dynamiki przez przemysł po świetnym 2004 r. Już jako ciekawostkę podam, że sektor usług ulega mniejszym wahaniom dynamiki niż przemysł, gdzie obok czynników wewnętrznych kształtujących popyt znaczną rolę odgrywa również eksport, zmiany kursów czy cen na rynkach surowców czy popyt inwestycyjny.

Dynamika wzrostów w poszczególnych działów gospodarki byłą dość zróżnicowana. Na uwagę zasługuje fakt, iż spadek przychodów odnotowało zaledwie parę działów gospodarki. Spadają przychody w sektorze górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, mimo że nie odnotowano jakiegoś poważniejszego spadku wydobycia. Spadek przychodów w II kw 2006 r. o prawie 9% jest kontynuacja spadków jakie trwają od niemal połowy ubiegłego roku. O 13%-14% spadły przychody w dziale pozostałych środków transportu (zmienna produkcja statków i tabory kolejowego) i transporcie wodnym.

W II kwartale wśród działów przemysłowych zaczęły przyspieszać działy od produkcji paliw i koksu, po producentów mebli. Są tam więc: chemia ciężka, hutnictwo i przetwórstwo metali, produkcja maszyn i działy elektroniczne. Rekordzistami wzrostu są działy: produkcja paliw i koksu (PKD 23, dzięki wzrostowi produkcji koksu, oleju napędowych i opałowego), hutnictwo stalowe (znowu jak w 2004 r.), producenci RTV (to głównie zasługa producentów telewizorów i kineskopów).

W części usługowej polskiej gospodarki, roczną dynamikę porównywalną przynajmniej z najlepszymi działami z przemysłu osiągnęli hotelarze (23%) i dział PKD 63, który obejmuje głównie podmioty wspierające transport (24% dokładniej: transport, magazynowanie i przeładunek). Szczególnie cieszy wzrost tego ostatniego, co zresztą jest potwierdzeniem rozwoju gospodarki. To tu właśnie jest klasyfikowana spora część podmiotów z grupy tzw. LTS (logistyka, transport, spedycja). Pozostałe działy usług rosły w tempie z przedziału od 3,5% do prawie 20%.


Analizę bardzo dobrych wyników rentowności ograniczę do uwag o rentowności na poziomie sprzedaży, bo to na tym poziomie osiągnięto sukces. W II kw. 2006 r. poprawa rentowności brutto i netto była już tylko tego konsekwencją. Bardzo dobre wyniki II kw zawdzięczamy głównie działom przemysłowym, które w ok. 60% przyczyniły się do tak dobrego wyniku.

MareK Żeliński, wrzesień 2006

O marekzelinski

Marek Żeliński. Ekonomista z wykształcenia. Zawodowo związany jestem z sektorem bankowym.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.