Famur SA. Moja subiektywna wycena.

Famur SA w Katowicach należy do przemysłu maszynowego. Klasyfikacja działalności gospodarczej (PKD) przypisana firmie, 2892 – produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, wydaje się dość dobrze opisywać jej faktyczny przedmiot działalności. W skład Grupy Famur wchodzi łącznie niemal dziesięć podmiotów. Przedmiot działalności spółek to produkcja, remonty, projektowanie i serwis. Dzięki temu Famur może elastycznie reagować na potrzeby odbiorców sektora wydobywczego i powiązanych. Polityka akwizycyjna to jedna z przyczyn sukcesów Famuru. Trafna polityka pozwoliła wyrosnąć firmie Famur na potężną grupę o przychodach przekraczających 1 mld złotych przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych, czy nawet bardzo dobrych wyników finansowych. Sprzedaż produktów i usług, przeznaczona jest głównie dla krajowego przemysłu wydobywczego i firm związanych z tą branżą. Eksport ulega wahaniom i na ogół nie przekracza 20% przychodów ze sprzedaży. Główne czynniki ryzyka Grupy to silny związek z sektorem górnictwa węgla kamiennego oraz kierowanie części eksportu na rynki wschodnie (m.in. Rosja i Ukraina). Ponadto, jak w przypadku wszystkich krajowych podmiotów, pojawia się również ryzyko wynikające ze słabej koniunktury w kraju, co może mieć przełożenie na osłabienie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.

Przystępując do wyceny Famur SA, korzystałem z metody DCF, która z natury rzeczy wymusza pewne uproszczenia oraz przyjęcie swego rodzaju schematów (parametry finansowe, prognozy itd.). W załączonej wycenie z konieczności tych uproszczeń jest nieco więcej. M.in. brak wystarczającej wiedzy o liczbie, wartości i rozliczeniu kontraktów, wymusił prognozę danych na 2014 w oparcie o osiągane rezultaty w latach poprzednich, bieżące wyniki oraz projekcje makroekonomiczne. Ostatecznie przychody wydają się mieścić w granicach wyznaczanych przed analityków domów maklerskich. Prognoza elementów aktywów na bieżący rok ma raczej charakter ‘techniczny’ (co nie oznacza, że przypadkowy), wynikający z konieczności przyjęcia pewnych wartości na potrzeby prognozy.

Analiza firmy jest nieco utrudniona przez specyfikę branży jak i politykę firmy. Przy czym ten ostatniego argumentu, nie należy odbierać jako krytykę firmy. Mam  tu na myśli m.in. politykę akwizycyjną firmy czy zapowiadany w przeszłości skup akcji. Ma to swoje przeniesienie m.in. na relatywnie znaczny udział pozycji ‘inwestycje krótkoterminowe’ w aktywach podmiotu. Famur utrzymywał do tej pory (mowa o wynikach za lata 2008-2013) bardzo korzystne wyniki finansowe (np. wsk. rentowności obrotu, struktury kapitału), co świadczy o potencjale firmy.

Przyjęte założenia (parametry) w niektórych przypadkach mają cechy liniowy. Oparcie się na danych historycznych jest raczej utrudnione, ponieważ ze względu na specyfikę podmiotu, niektóre wskaźniki ulegały istotnej zmienności (np. cykle). Stąd wyciąganie wniosków co do trendów dla wybranych wskaźników byłoby obarczone dużym błędem i w niektórych przypadkach krzywdzące dla firmy (a dokładniej: wyceny). Generalnie przyjąłem od 2015 ostrożną dynamikę wzrostu przychodów i pogorszenie wyniku na sprzedaży (przy wzroście PKB 2%-3%). Ebidta/przychody z 33% w 2013 do 14% za dziesięć lat.

Można więc powiedzieć, że jest to wycena dość ostrożna. W efekcie otrzymałem wynik 3,6 za akcję. Stąd wniosek, że obecna wycena Famur SA (3,5 za akcję) wynika z ostrożnej wyceny ze względu na ryzyka otoczenia gospodarczego i świadomość, że utrzymywanie wyjątkowo dobrych wyników w przyszłości może być utrudnione. Symulacja bardziej pesymistycznego wariantu sprowadzała cenę akcji do przedziału 2,5-3,0. A co przy wariancie optymistycznym? Cena powraca do 5,3 za akcje, czyli poziomu sprzed roku. Podsumowując, Famur SA to firma interesująca dla inwestora (już na obecnym poziomie) i na pewno warto się jej przyglądać.

O marekzelinski

Marek Żeliński. Ekonomista z wykształcenia. Zawodowo związany jestem z sektorem bankowym.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wycena i analiza przedsiębiorstw; analizy branżowe i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.