Poprawa w inwestycjach.

Po czym poznać, że nakłady inwestycyjne rosną? M.in. po tym, że politycy PiS chętniej o tym mówią w mediach. A wszystko to za sprawą  wzrostu nakładów inwestycyjnych (Biuletyn GUS, duże przedsiębiorstwa) w pierwszej połowie tego roku.

To, że nakłady inwestycyjne w końcu zaczęły rosnąć, dla makroekonomistów nie jest zaskoczeniem. Od II poł. 2016 r., aż po 2018 r.,  nakłady inwestycyjne były na relatywnie niskim poziomie i wiadomo było, że przedsiębiorstwa w końcu muszą zacząć chętniej inwestować. W rachunku PKB, minione cztery lata zapiszą się najniższym wskaźnikiem wydatków brutto na środki trwałe w relacji do PKB. Problem będzie zapewne wymagał szerszego zbadania przez ekonomistów. Nie chcę całej winy zrzucać na politykę obecnego rządu, bo to byłoby zbyt łatwe. Niewątpliwe jednak obecny rząd, swoimi decyzjami miał w tym pewien udział.

Przejdźmy jednak do liczb.

Chyba nie ma sensu rozbijać nakładów inwestycyjnych dokonanych przez duże przedsiębiorstwa w rozbiciu na I i II kw 2019 r. Zaobserwowane trendy wskazują na dość duże podobieństwo między kwartałami. Jest pewne ‘ale’, ale o tym na koniec.

W I pół. 2019 r. inwestycje wzrosły niemal o 20% r/r. Mamy więc ewidentnie do czynienia z wyjściem z inwestycyjnej degrengolady wcześniejszych trzech lat. Poprawę, chociaż nie tak spektakularną, widać również w sektorach zdominowanych przez skarb państwa itp.

W relacji do PKB, inwestycje dużych przedsiębiorstw (suma roczna), sięgnęły 7% w II kw 2019 r. Średnia z ostatnich 10 lat to ok. 6,5%. Z dużym opóźnieniem uruchamia się w końcu brakujący element wzrostu gospodarczego. Niestety dzieje się to w okresie, gdy wzrost gospodarczy spowalnia. Szefowie firm są tego świadomi i w kolejnych kwartałach dynamika wydatków inwestycyjnych raczej nie będzie osiągać pułapu 20%. Zdają się to wskazywać wyniki pierwszych dwóch kwartałów. W I kw inwestycje wzrosły o 23% r/r, a w II kw już tylko o 17,2%. Wcześniej celowo nie wskazywałem na te różnice, ponieważ m.in. roczna dynamika inwestycji cechuje się pewnymi odchyleniami od trendów, średnich itd. W związku z tym z wyciąganiem wniosków z analizy dwóch następujących po sobie kwartałów należy być ostrożnym i zachować pewien dystans.

Najważniejsze, że w inwestycjach widać poprawę, co powinno przyczynić się do łagodniejszego przejścia w okres wolniejszego tempa PKB.

Zaszufladkowano do kategorii Gospodarka | Dodaj komentarz

Zapowiedź radykalnego podniesienia płacy minimalnej.

Weekend był obfity w ekonomiczne obietnice polityków. Wygląda na to, że po wyborach, bez względu na to kto je wygra,  czeka nas istny wodotrysk pieniędzy. Nie nadążymy ich wydawać lub zanosić do banku. No, ale żart na bok.

Prezes PiS obiecał wzrost wynagrodzenia minimalnego (dalej WM) z wysokości ok. 46%-47% średniego wynagrodzenia w gospodarce obecnie, do 60% w 2024 r. To daje średnio ok.  12% wzrosty rok do roku tegoż wynagrodzenia przez cztery lata z rzędu. Dla porównania dodam, że w latach 2016-2019 (4 lata), WM rosło średnio o 6,5% rok do roku. Skąd nagle taka hojność wśród polityków PiS ? Przecież w czasach rządów PO-PSL średnie roczne tempo wzrostu wynagrodzenia minimalnego niewiele ustępowało dynamice z czasów obecnych rządów PiS. Ponadto biorąc pod uwagę, że PiS trafił w czasy wysokiego wzrostu gospodarczego (oraz wynagrodzeń w gospodarce), można powiedzieć, że PiS kontynuował politykę PO-PSL w zakresie WM. Naturalnie nasuwa się pytanie, dlaczego już w obecnej kadencji rządów, PiS szybciej nie podnosił WM??

Już obecnie, pod względem relacji WM do średniego wynagrodzenia w gospodarce, Polska plasuje się w pierwszej 10-tce krajów UE. Po wprowadzeniu w życie pomysłu J.Kaczyńskiego, mamy szanse na pozycję lidera, a już miejsce na podium mamy niemal gwarantowane.

J.Kaczyński, ani politycy PiS, nie podali głębszych ekonomicznych uzasadnień do tak znacznego wzrostu WM w tak krótkim okresie. Dość szybko się okazało, że pomysł powstał w gronie politycznym PiS, i nie był pomysłem pochodzącym z właściwego ministerstwa lub kręgów ministerialnych.

WM formalnie podlega konsultacjom, m.in. z przedstawicielami organizacji pracodawców. Jak sobie te konsultacje PiS teraz wyobraża i czy w ogóle będzie poważnie do nich podchodził?? Tempa zmian WM powinno mieć związek z dynamiką wynagrodzeń w gospodarce i wydajności. Im bardziej je przewyższa, tym większe ryzyko utraty pracy dla otrzymujących WM.

Mało kto jest przeciwnikiem WM. Na ogół spieramy się o jego wielkość, tempo zmian, relację do wynagrodzenia średniego itd. Problematyka WM to trochę akademicki spór między ekonomistami. Zarówno niskie, jak i wysokie WM mają swoje zalety i wady. Sporo zależy od tego jaki ‘światopogląd’ ekonomiczny sami wyznajemy i tego czy ‘wyznajemy’ go uczciwie przed samym sobą.

Najważniejsze pytanie jakie przed nami stoi, dotyczy konsekwencji dla rynku pracy, czyli przede wszystkim dla osób, które WM otrzymują.

Media przypomniały doświadczenia badania węgierskie, które moim zdaniem są dobrym punktem odniesienia. Zacytuje za bankier.pl: 

„ Zdaniem badaczy, spośród 290 000 Węgrów zarabiających płacę minimalną, 30 000 straciło pracę, a pozostałe 260 000 cieszyło się z wyższych zarobków. Po kieszeni dostały firmy, które część kosztów przerzuciły na ceny swoich wyrobów (o 4-11 proc.). Koniec końców, za wszystko zapłacili przede wszystkim węgierscy konsumenci, lecz jednocześnie katastrofalnego wzrostu bezrobocia nie było.  „ 

Trzeba zaznaczyć, że WM w przypadku węgierskim relacja WM do średniego jest nieco gorsza niż w naszym przypadku.

Biorą powyższe pod uwagę i to, że WM w Polsce otrzymuje nawet 1,5 osób, musimy się liczyć z tym, że ok 100 tys. ludzi lub więcej  w średnim terminie straci pracę, by pozostali (otrzymujący WM) zarabiali więcej. Jeżeli to akceptujemy i jesteśmy tego świadomi to ok. W sporach o konsekwencje radykalnego podniesienia WM nie dyskutuje się czy, tylko ile osób straci pracę. Zwracam na to uwagę, ponieważ słuchając zwolenników radykalnego podniesienia WM widać, że albo tego nie wiedzą, albo nie chcą publicznie mówić.

Zaszufladkowano do kategorii Opinie | Dodaj komentarz

Tempo PKB zwalnia powoli.

Tempo PKB r/r w II kw wyniosło 4,1 %. To ładny wynik, świadczący o tym, że koniunktura spowalniać będzie powoli. Drugi kwartał z rzędu, ponadprzeciętnie do wzrostu przykładają się nakłady inwestycyjne (nakłady brutto na środki trwałe). Generalnie udział nakładów w PKB w ostatnich dziesięciu latach to niemal 20%. Tymczasem w strukturze wzrostu PKB (w oparciu o dane roczne kroczące) inwestycje w aż 30% przyczyniają się do jego wzrostu. Na danych kwartalnych, rezultat wygląda o kilka pkt. proc. korzystniej, ponieważ przebudzenie w inwestycjach nastąpiło z polskiej gospodarce z opóźnieniem.

Trudno mi się zgodzić w powielaną w mediach opinią, że dobry wynik II kw zawdzięczamy w dużej mierze wyjątkowemu popytowi gospodarstw domowych. Owszem, popyt ten nadal cechuje się ładną dynamiką wzrostu (4,4% r/r), ale jego udział w wzroście PKB (w oparciu o dane roczne kroczące), wyniósł 51% przy 61% średnio za ostatnie 10 lat. Absolutnie nie chcę tego czynnika deprecjonować. Z całą pewnością popyt gosp. domowych przyczynia się do łagodnego spowolnienia PKB, co już samo w sobie jest wartością.

Uważam, że w obszarze popytu, rząd popełnił błąd. Rząd już w pierwszym pełnym roku swojej działalności (2016 r.) uruchomił nadmierny program socjalny, przyczyniając się w ten sposób do polityki procyklicznej. Pompowanie popytu wewnętrznego w tak dużej skali w momencie, gdy gospodarka i tak nabierała rozpędu, nie było zbyt mądrym posunięciem. Druga fala tej polityki miała miejsce w tym roku (rozszerzenie programu 500+ oraz tzw. 13-ta emerytura). Tu też można mówić o pewnym makroekonomicznym przestrzeleniu. Jeśli już, to należało wypracować nadwyżkę budżetową i dopiero teraz opracowywać sposób jej konsumowania.

Oczywiście II fala kreowania popytu odniesie pewien krótkoterminowy skutek, co przyczyni się do łagodniejszego spowolnienia. Z wyniku działań o charakterze populistycznym, tracimy jednak cenną bronią, którą mogła być wykorzystana w dłuższym terminie. To makroekonomicznym błąd.

Zaszufladkowano do kategorii Gospodarka | Dodaj komentarz

WIG spada. A może by tak sposobić się do zakupów na giełdzie.

Propozycja przygotowywania się do zakupów na GPW jest tylko pozornie zaskakująca. W tytule nie sugeruję by kupować akcje lub jednostki funduszy inwestycyjnych już w tej chwili. Wpierw jednak mały zarys sytuacji.

Załączony wykres prezentuje WIG w formie wskaźnika oddającego wycenę notowanych firm ogółem na tle średniej z tegoż wskaźnika i odchylenia standardowego. Sam wskaźnik jest oparty na odniesieniu WIG do wybranej wielkości makroekonomicznej odzwierciedlającej ‘rozmiar’ gospodarki. Pozwolę sobie pominąć szczegóły z kilku powodów. Każdy ma prawo do zachowania szczegółów swoich makroekonomicznych ‘wynalazków’. Ponadto sam opis konstrukcji wskaźnika zająłby zbyt wiele miejsce. Od razu też zaznaczam, że konstrukcja wskaźnika nie należy do wymyślnych i on sam jak i jego kalibracja, obarczone są zapewne pewną dozą subiektywizmu.

Interpretacja wskaźnika jest prosta. Odchylenie od średniej mówi nam o skali przewartościowania (powyżej średniej) lub niedowartościowania (poniżej średniej) spółek na GPW.

Od 2007, i w przeciwieństwie do wielu renomowanych rynków zagranicznych, w Polsce nie doszło do poważniejszego przewartościowania spółek notowanych na GPW (w rozumieniu ogółem). To zbieg szeregu okoliczności. Od traumy po 2008 r. , przez zmienne nastawienie kapitału zagranicznego, po czynniki krajowe. Do tych ostatnich zaliczam m.in. modyfikacje OFE od tych z czasów rządów PO-PSL, po najnowsze. Dochodzi wpływ polityki obecnego rządu w skali makro i wobec kilku sektorów gospodarki. Odrębnym tematem jest sektor bankowy. Zaważyły tu czynniki krajowe (podatek bankowy, zamieszanie wokół kredytów CHF) oraz obawa przed radykalnymi zmianami w podejściu sądów do sporów frankowicze-banki.

Specyfiką okresu 2015-2019 jest mocno ograniczony wpływ koniunktury gospodarczej i koniunktury na czołowych giełdach światowych, na rynek polski. U początków rządów PiS WIG obniżył się dosyć mocno, dając okazję do zarobienia. Z dużym opóźnieniem powróciły na giełdę pozytywne emocje. Przełom 2016/2017, to okres startu WIG i to z przytupem, by nadrobić stracony czas. Dobra koniunktura trwała relatywnie krótko, bo zaledwie do początków 2018 r. Potem, z dużym wyprzedzeniem, rynek dyskontował pogorszenie koniunktury. Dalej odegrały już rolę czynniki wymienione wyżej. Nie wnikam w analizę szczegółów per sektor, bo przekraczałoby to rozmiary wpisu na blogu.

Biorąc pod uwagę powyższe, można powiedzieć, że krajowy rynek giełdowy działał w znacznym oderwaniu od gospodarki. To oczywiście zdanie budzące sprzeciw i kontrowersje, bo rynek lepiej lub gorzej odzwierciedla nastroje inwestorów, a z nastrojami i faktami nie sposób polemizować.

W efekcie rynek (WIG) osiągnął szybko relatywnie niski poziom, pomimo dość jeszcze przyzwoitego klimatu gospodarczego. Wycena giełdowych firm spadła tak nisko, że warto dokładniej przyglądać się rynkowi, by wybrać najlepszy moment do zakupów. Nie ma się co spieszyć. Wyjaśnić się musi sytuacja m.in. sektora energetycznego i bankowego. Warto wczytywać się w prognozy gospodarcze dla Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że obecna wycena spółek jest niska i powoli warto gromadzić kapitał na dokonywanie zakupów. Wybranie idealnego momentu nie jest możliwe. Ja też nie wiem kiedy WIG osiągnie najniższy poziom. Może to jest teraz, a może za pięć kwartałów. Na razie nic nie wskazuje na to, by w średnim terminie roczne tempo PKB miało spaść do dwóch czy jednego procenta. W takich sytuacjach nie jest złą strategią dokonywanie bardzo drobnych zakupów w dłuższym odcinku czasu i modyfikowanie strategii wraz z napływem nowych informacji.

Zaszufladkowano do kategorii Rynek finansowy | Dodaj komentarz

Nasze prognozy na przekór doniesieniom z Niemiec.

Wiemy, że po latach boomu gospodarczego musi nastąpić spowolnienie. Nawet nieznośna propaganda sukcesu obecnego rządu nie próbuje tego negować. Przeciwnie. Politycy partii rządzącej przygotowują społeczeństwo do spowolnienia gospodarczego. Trochę zabawnie chwilami to wygląda. Kiedy był wzrost, to zasługa polityki rządu, a kiedy gospodarka schodzi z wysokiego tempa – winny jest negatywny wpływ spowolnienia w UE. Jak na razie, nasze prognozy gospodarcze zdają się nie dostrzegać zmian jakie zachodzą w krajach UE, w tym w Niemczech. W pewnym sensie trudno się dziwić. Prognozy gospodarcze, z zasady wskazują łagodne przejście z tempa wysokiego na wolniejsze.

Wygląda jednak na to, że mogliśmy nie docenić tego co dzieje się w Niemczech. Niemcy to nasz najważniejszy partner gospodarczy. Wg danych po I kw 2019 r. 27% naszego eksportu trafia do Niemiec.  Długo, długo nic i dopiero z udziałami rzędu 6% są trzy kolejne państwa. Produkcja przemysłowa w Niemczech zaczęła zwalniać już w roku ubiegłym, ale to co dzieje się w roku obecnym staje się niepokojące. Produkcja sprzedana w II kw 2019 r. jest poniżej wartości sprzed roku i badania koniunktury i nastrojów nie wskazują podstaw do poprawy. Oczywiście eksport do jednego państwa, to tylko część naszej gospodarki. Niestety, niewiele lepsze są wyniki dla UE ogółem, a nasza gospodarka wykazuje silny związek z gospodarką UE.

Porównując tempo dynamiki produkcji przemysłowej Polski i Niemiec w latach 2012-2018, nasze było średnio większe o blisko trzy pkt. proc. , przy zachowaniu pewnej zmienności. W tym roku jednak sięga dziewięciu pkt. proc. , co świadczy o tym, że to raczej my spowolnimy, niż Niemcy przyspieszą. W przeszłości oczywiście zdarzały się ‘oderwania’ się od siebie gospodarek polskiej i niemieckiej, ale były to okresy krótkie i głównie w szczycie koniunktury gospodarczej lub krótko po nim. Chodzi o to, że w krótkich lub średnich okresach, rozkład czynników decydujących o wzroście gospodarczym bywa w poszczególnych gospodarkach różny.

Analiza struktury wzrostu naszego PKB wskazuje, że m.in. doświadczamy opóźnionego ożywienia w nakładach inwestycyjnych i nadal  względnie silny jest jeszcze popyt gospodarstw domowych.

Na tzw. dłuższą metę nie uciekniemy przed spowolnieniem koniunktury jakie dokonuje się w naszym otoczeniu gospodarczym. Dane nadchodzące z niemieckiej gospodarki powinny nam uświadomić, że możemy mieć do czynienia z korektą naszych prognoz tempa PKB ( w dół ) większą niż nam się do tej pory wydawało. Ożywienie w inwestycjach i pompowanie popytu (zwiększenie zakresu beneficjentów 500+ i 13-ta emerytura) nie odwrócą trendów.

Zaszufladkowano do kategorii Gospodarka | Dodaj komentarz

Wzrost liczby emerytów w czasach PiS.

Powoli kończy się aktualna kadencja rządów koalicji prawicowej (dalej w uproszczeniu: PiS). Czy będzie kolejna, zdecydują jesienią wyborcy. PiS z całą pewnością odcisnął piętno m.in. na systemie emerytalnym. Poniżej kilka liczba, które rzadziej pojawiają się w mediach.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez PiS było przywrócenie ‘starego’ wieku emerytalnego, czyli 60/65 lat. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Przez pierwsze trzy kwartały 2017 r. mieliśmy dość stabilną liczbę emerytów i rencistów. Około  8,9 mln osób. Z chwilę wejścia w życie niższego wieku emerytalnego, liczba świadczeniobiorców niemal natychmiast wzrosła. Do końca I kw 2018 r. przybyło nam niemal 0,3 mln emerytów. Zjawisko całkowicie nie ustało i wygląda na to, że liczba emerytów i rencistów, w porównaniu z połową 2017 r., zwiększy się o 0,4 mln osób do końca tego roku. Patrząc na załączony wykres (liczba emerytów i rencistów), można powiedzieć, że PiS odwrócił reformę poprzedniej koalicji rządzącej i oprócz wieku, błyskawicznie przywrócił też liczbę emerytów i rencistów.

Tak gwałtowna zmiana ma i swoje skutki finansowe. W skali roku, wydatki na emerytury wzrosły o blisko 10 mld zł. PiS niestety nie zapewnił trwałego finansowania wzrostu wydatków na emerytury.

Analiza danych wskazuje, że z przywróconego wieku skorzystały osoby o różnej pozycji na rynku pracy. Oznacza to więc, że zabezpieczenie emerytalne wybrały równie chętnie osoby o względnie mocnej pozycji zawodowej na rynku pracy. Nie są znane precyzyjne liczby, ale nie wszystkie te osoby zrezygnowały z pracy zawodowej z chwilą zasilenia grona emerytów.

Co ciekawe, PiS w zakresie zasad waloryzacji nie wprowadził przełomowych zmian. Widać, że emeryci i renciści nie są dla PiS grupą politycznie targetową. Relacja średniego świadczenia do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej spadła w okresie rządów PiS z 55% do 50%. Taka sytuacja miała również miejsce w trakcie poprzedniego dynamicznego wzrostu gospodarczego (2004-2008). To w pewnym sensie naturalne zjawisko. W okresach boomu gospodarczego wynagrodzenia osób czynnych zawodowo dynamicznie rosną, a algorytm waloryzacji emerytów w dość skromnym stopniu bierze pod uwagę wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Można by się zastanowić nad modyfikacją zasad waloryzacji emerytur (tzn. powiązać emerytury silniej ze zmianami w gospodarce i/lub wynagrodzeniami), ale PiS nie wprowadził tu zmian. Jedynie tuż przed wyborami do PE jednorazowo wypłacono 1,1 tys. zł brutto jako tzw. 13-tą emeryturę, sugerując przy tym, że jak PiS wygra wybory, to idea 13-tej emerytury będzie kontynuowana. Politycy PiS nie zaryzykowali jednak ujęcia tego w ramy przepisów, co karze traktować jednorazowe świadczenie jako polityczną łapówkę dla elektoratu.

Temat zmian wprowadzonych przez PiS w obszarze zabezpieczenia emerytalnego, wymaga oczywiście szerszego opracowania. Na plus można koalicji rządzącej zapisać program PPK, chociaż i ten wymaga pewnego komentarza. Niemniej bilans zmian oceniam negatywnie.

Zaszufladkowano do kategorii Opinie | 2 komentarze

Prezydent w roli skandalisty. Powrót do tematu wieku emerytalnego.

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Lwówku Śląskim w połowie ubiegłego tygodnia pozwolił sobie na bardzo populistyczną opinię dotyczącą roli Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podniesienie wieku emerytalnego przed kilku laty. Wypowiedź brzmiała następująco:

Nie mam żadnych wątpliwości, że naruszono konstytucję także w działalności Trybunału Konstytucyjnego, kiedy orzekał, że podwyższenie wszystkim Polakom wieku emerytalnego wbrew ich woli jest zgodne z Konstytucją, bo tak orzekł. Czy to był Trybunał, który działał dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego państwa? Czy dla jakiejś wąskiej kasty rządzącej, która wtedy akurat miała taki interes? To ja już myślę, że każdy sam sobie odpowie na to pytanie.

Tą niepoważną wypowiedź można skomentować, czy raczej skrytykować, na kilku płaszczyznach.

Najwyraźniej prezydent zapomniał jaką rolę w naszym systemie prawnym pełni Trybunał Konstytucyjny (TK). Podstawową rolą TK jest badanie zgodności uchwalanego prawa z Konstytucją. I to jest właśnie działanie dla społeczeństwa. A to, że społeczeństwu czasami coś się może nie podobać, nie ma tu nic do tego. Wielu Polaków płaci składki na ZUS tylko dlatego, że jest zmuszona. TK miałby w tym przypadku orzec, że kto nie chce nie płaci? Przecież to absurd.

Wyjaśnienia ze strony prezydenta wymaga pojęcie ‘kasty rządzącej’ i jaki rzekomo miała interes w podniesieniu wieku emerytalnego Polakom? Oczywiście nie ma co drążyć tematu od strony merytorycznej, bo takiej tu nie ma. To już czysty polityczny populizm w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Tak naprawdę poprzednia koalicja rządząca nie miała żadnego politycznego interesu w podniesieniu wieku emerytalnego. Wiadomo było od początku, że taka decyzja będzie źle przyjęta przez społeczeństwo. Politycy PiS oraz obecny prezydent, zręcznie to wykorzystali podczas wyborów w 2015 r.

Spór o wiek emerytalny i rola w tym  TK, zostały niestety wciągnięte w wykreowany przez polityków PiS i prezydenta problem  ‘naprawiania’ sądownictwa. Pomijając już mocno nietrafione zarzuty pod adresem sądownictwa (w tym TK) i łamanie przy tym prawa, zupełnie niepotrzebnie prezydent dodaje do tego wątek wieku emerytalnego.

Opracowanie szeregu instytucji nie pozostawiają wątpliwości, że wraz z postępującym starzeniem się społeczeństw (w tym polskiego) i zmianą struktury wiekowej, wydłużenie wieku emerytalnego jest koniecznością, ponieważ systemy emerytalne nie uniosą ciężaru wypłacanych składek. Zresztą polecam samodzielnie pobawić się w symulacje i sprawdzić zależność wieku przejścia na emeryturę i, m.in., wydłużania życia.

Teoretycznie wydłużanie życia przy powrocie do wieku emerytalnego można rekompensować wzrostem składki na ZUS. Tylko, że politycy PiS nie zaryzykowali jej podniesienia, ale wprowadzili w życie produkt, który w zasadzie jest odpowiednikiem tej operacji. PPK, które właśnie wchodzą w życie, są m.in. reakcją PiS na powrót do wieku emerytalnego sprzed zmian. Mało kto zwraca uwagę, że aby uniknąć takich skojarzeń, przekaz o PPK nie jest czołowym politycznym przekazem PiS i prezydenta. We Lwówku Śląskim było podobnie.

Politycy PiS i urzędujący prezydent są w pełni świadomi konsekwencji przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego dla pojedynczego obywatela i finansów publicznych. Bardzo źle się stało, że problematyka wieku emerytalnego jest wykorzystywana w sposób populistyczny w politycznych grach o sympatię tzw. suwerenem. Niestety suweren nie jest tu obiektywnym arbitrem i po to są politycy – liderzy zmian – by konieczność zmian tłumaczyć i wprowadzać je w życie.

Zaszufladkowano do kategorii Opinie | Dodaj komentarz

Inflacja i cena pietruszki.

Nie, nie będę analizował przyczyn zmian cen  pietruszki, bo nie ma to większego sensu. Dosłownie każdego roku ceny  takiej czy inne grupy warzyw czy owoców szybują przez jeden sezon w górę, by rok później pikować w dół. Pietruszka stała się jednak w mediach symbolem wzrostu cen warzyw i cen żywności w ogóle. W części mediów i niektórych gremiach politycznych można coraz częściej znaleźć komentarze sugerujące, że to wina obecnego rządu. Nic z tych rzeczy. Nie jestem sympatykiem ekipy politycznej piastującej w Polsce rządy od końca 2015 r., ale przypisywanie winy za ceny żywności politykom PiS nie ma sensu. Wiem i pamiętam co politycy PiS wyczyniali przed laty, gdy m.in. wystrzeliły w górę ceny cukru. Jarosław Kaczyński od razu poszedł do sklepu spożywczego na zakupy w towarzystwie polityków swojej partii i kamer. Oczywiście, jak można się było spodziewać,  najwięcej kupił cukru (włożył do koszyka dwa kilogramy). Oprócz banalnej manipulacji politycznej, dowiedzieliśmy się, że lider PiS źle się odżywia, ..ale zostawmy już żarty z PiS na boku, bo dzisiaj dla odmiany zajmę się obroną polityków tej partii.

Trzeba koniecznie zaznaczyć, że politycy mają dość ograniczony wpływ na ceny żywności. Wpływ na nie mają: popyt, zbiory, warunki atmosferyczne, koszty produkcji i magazynowania, zmiany cen na rynkach zagranicznych itd. itd.

PiS rządzi od jesieni 2015 r. i licząc od tamtego czasu, ceny żywności ujęte w koszyku inflacyjnym wzrosły łącznie o ok. 15%. Porównując na różne sposoby ten wynik w podobnymi okresami z przeszłości, trzeba powiedzieć, że jest to wynik dość przeciętny, a więc w zasadzie nie ma co robić sensacji. Specjalnie sprowadziłem analizę cen żywności do poziomu koszyka żywności, ponieważ wspomniana w tytule pietruszka raczej nie jest dominującym składnikiem naszej codziennej diety.

Wynik zmian cen koszyka żywności w okresie rządów PiS uratował rok ubiegły, gdy ceny żywności r/r (koszyk inflacyjny) w grudniu wzrosły jedynie o 1%. W 2017 r. było to niemal 6% i obecnie (maj’19 r/r)  ceny żywności wzrosły o niemal tyle samo.

Pechem jaki przytrafił się rządowi jest wyjątkowo silny wzrost cen warzyw (w tym pietruszki) w ostatnich trzech kwartałach. Roczny wzrost koszyka warzyw w maju to aż 22%. To wartość rzadko spotkana w Polsce. Na pocieszenie powiem, że wartość koszyka owoców branego do wyliczeń inflacji w ujęciu r/r obniżył o 8%.

Politycy PiS o cenach żywności, nie pytani, starają się milczeć  by nie dawać opozycji okazji do krytyki. Nie ma co ich winić za ceny warzyw, ale pozostaje wierzyć, że z pokorą odbiorą tą lekcję.

Zaszufladkowano do kategorii Opinie | Dodaj komentarz

Demografia. Dzietność.

Demografia nie jest może tematem, którym zajmuję się codziennie czy co miesiąc, ale kilka razy w roku staram się przysiąść do danych i spojrzeć co się nami, Polakami, dzieje.  Zdarzało mi się dokładnie wejść w bardziej szczegółowy tematy, m.in. analizowałem dzietność w rozbiciu na wiek kobiet itd. w kontekście 500+.

Tym razem zerknąłem na dzietność w układzie rocznym i w przeliczeniu na liczbę obywateli (a dokładniej, w przeliczeniu na 1 tys. osób).  Wskaźnik zapewne nie należy do najdokładniejszych, ale obok wad ma swoje zalety, dlatego w analizach demograficznych często można go znaleźć. Wskaźnik nie odnosi się bezpośrednio do liczby kobiet w wieku prokreacyjnym, ich dzietności, liczby rodzin lub związków, struktury płci i wieku obywateli itd.  Dzietność w przeliczeniu na 1 tys. osób po prostu mówi nam ile dzieci rodzi się w danym społeczeństwie. Mówi nam o warunkach jakie tworzy państwo, społeczeństwo i najbliżsi, by zachęcić kobiety wraz z życiowymi partnerami do powoływania dzieci. Zresztą pisząc wyraz ‘zachęcić’ powinienem ugryźć w język lub – dokładniej – ugryźć klawiaturę komputera. Żyjemy w czasach, kiedy liczba dzieci przestaje być miernikiem satysfakcji z życia i zachęty oraz polityka państwa mają nieco ograniczony wpływ na decyzje prokreacyjne wielu rodzin.

Patrzę na naszą demografię wręcz odruchowo z perspektywy 500+ i wpływu programu na dzietność, co było według pomysłodawców jednym z głównych celów programu. Czytelnicy wpisów na mojej stronie wiedzą, że jestem krytykiem 500+, m.in. z powodu oceny realizacji celów w relacji do przeznaczanej na 500+ rocznie kwoty. Nie ma wątpliwości, że skłonność do powoływania na świat dzieci jest powiązana z sytuacją ekonomiczną rodziców lub przynajmniej matki. Trzeba jednak przypomnieć, że wiele osób zwracało uwagę, że baby boomu z powodu 500+ nie będzie. I jak na razie to krytycy mają rację. Zapewne należałoby z oceną poczekać jeszcze kilka lat, ale już obecnie widać, że hojność programu nie przekłada się na liczbę dzieci. Zresztą i politycy PiS od przynajmniej roku o dzietności wolą się nie wypowiadać.

Co ciekawe mimo, iż 500+ działa już od dwóch lat, dzietność (w ujęciu wskaźnika jaki prezentuję),  wprawdzie się poprawiła, ale w stopniu mniejszym niż dziesięć lat wcześniej. Wygląda więc na to, że dzietność nie jest prostą funkcją finansowych zachęt wypłacanych do ręki. Najwyraźniej więc większym bodźcem jest pewność pracy, korzystne perspektywy zawodowe (wynagrodzenie) oraz cały wachlarz form wsparcia jak żłobki, przedszkola itd.

Przed kilkunastu laty daje się zauważyć nieco opóźnioną reakcję na zmianę koniunktury gospodarczej. Swego rodzaju bezwładność decyzyjną. W ostatnich kilku latach decyzje o powołaniu na świat dzieci nie były już tak opóźnione. Być może dlatego, że pierwsza dekada nowego wieku charakteryzowała się znaczną amplitudą wahań. Krótko przed wejściem do UE, otarliśmy się niemal o stagnację gospodarczą, by potem przeżyć bodaj najlepszy gospodarczo okres po ’89-tym. Ostatnie kilka lat, to stabilizacja tempa PKB na dość dobrym poziomie i bardzo korzystne ostatnie ponad dwa lata. Trudno uwierzyć, że skok dzietności w 2017 był rezultatem 500+. Jeżeli tak, to dość skromnym, biorąc pod uwagę skalę wsparcia. Powstaje też pytanie, dlaczego w 2018 r. efektu 500+ już praktycznie nie zobaczyliśmy i możemy być niemal pewni, że pogorszenie wsk  dzietności będzie widoczne również w 2019 r.

Gdyby ktoś patrzący na załączony wykres nie wiedział o istnieniu programu 500+, mógłby dojść do wniosku, że przejściowa poprawa dzietności była rezultatem poprawy sytuacji gospodarczej. Sądzę, że pomysłodawcy 500+ i sympatycy programu powinni to wziąć pod uwagę. Nie deprecjonuję całkowicie programu. Dołączam do tych, którzy twierdzą, że lepsze efekty można było osiągnąć dużo mniejszą kwotę i niekoniecznie bezpośrednimi wypłatami.

 

Zaszufladkowano do kategorii Opinie | Dodaj komentarz

Bykowe? Poważnie?

Ledwo co J.Kaczyński straszył nas katastrem, który rzekomo planuje nałożyć na nas opozycja, a media podały, że to nie opozycja, a rząd rozmyśla nad nowymi daninami na pokrycie socjalnego rozdawnictwa. Okazało się, że dyskutowany był również pomysł przywrócenia tzw. bykowego, czyli opodatkowania osób samotnych. Minister Elżbieta Witek tłumaczyła w imieniu rządu, że dokonywano jedynie przeglądu podatkowych koncepcji m.in. w kontekście migracji i rynku pracy. Wg pani minister rząd nie zamierza prowadzić prac nad opodatkowaniem osób samotnych. W innej zaś części wypowiedzi mówi o przesłaniu zebranego materiału do dyskusji międzyresortowych i społecznych.

Nie jest zaskoczeniem, że politycy PiS szukają dodatkowych wpływów budżetowych, ponieważ są w pełni świadomi skutków dla budżetu takich pomysłów jak 500+, 300+ (na szkolną wyprawkę) czy emerytalnych trzynastek. Skąd jednak pomysł z bykowym??

Bykowe to dość archaiczny pomysł z pogranicza polityki demograficznej i fiskalnej. Jaki miałby być związek między bykowym a polityką imigracyjną i polityką rynką pracy, pozostaje w sferze dociekań.

Przede wszystkim rozwinięty świat korzysta już z szerokiej palety bodźców finansowych (w tym podatkowych) dla prowadzenia polityki demograficznej. W Polsce są ulgi podatkowe, 500+, wspólne opodatkowanie małżonków itd. Bykowe, czyli podwyższone obciążenie podatkiem dochodowym, nic tu już nie wnosi. Z drugiej strony, tnąc podatkowe obciążenia dla osób do 26 roku życia, rząd wykonuje ruch wręcz przeciwny. Oczywiście rząd mógłby się tu bronić argumentem, że bykowe bywa wycelowane w osoby samotne, ale starsze wiekiem.

Bykowe budzi wątpliwości w szeregu innych aspektach. Co z ludźmi wybierającymi życie samotne lub tymi którzy po prostu, mimo podejmowanych starań, nie potrafią znaleźć partnera/ki. Jak potraktować związki partnerskie? Dlaczego karać kogoś kto świadomie chce żyć samotnie? Lista pytań jest grubo dłuższa.

Dokonując przeglądu uzasadnień dla bykowego, znalazłem i takie gdzie zwracano uwagę, że osoby samotne w przypadku choroby i w wieku starszym, wobec braku wsparcia i troski rodziny, stają się bardziej kosztowne w opiece. Jednak gdyby iść tym tropem, to pojawia się pytanie czy bykowe to dodatkowe obciążenie podatkowe czy składka na NFZ, FUS czy inny dedykowany fundusz opieki? Na co by przeznaczono zebrane w ten sposób pieniądze?

A ja sądzę, że rząd szuka czegokolwiek co zwiększy wpływy do budżetu. Specyfiką PiS jest podrzucanie nowych danin lub ich uzasadnień w taki sposób, by pod żadnym pozorem nie kojarzyły się z podatkami zbieranymi bezpośrednio od obywateli w celach fiskalnych. Mamy podatek bankowy, w przypadku którego było wiadomo, że nie jest ‘bankowy’ tylko będzie przerzucony w większości na klientów banków czyli suwerena. Mamy daninę solidarnościową, która jest niczym innym jak trzecim progiem podatkowym. Zamiana OFE w IKE nie jest podatkiem pobranym z wyprzedzeniem, a opłatą przekształceniową. Itd. Nadanie nowej (ewentualnie) daninie znaczenia tzw. bykowego miałoby sugerować, że nie o pieniądze tu chodzi, a o politykę demograficzną i rynku pracy, a objęci nią podatnicy sami są sobie winni.  

Zaszufladkowano do kategorii Finanse osobiste | Dodaj komentarz